Regulamin


§1 Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Sebastian Kluwa.

§2 Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej https://microsms.pl/customer/complaint/ 

§3 a) Serwis polega na udostępnieniu infrastruktury technicznej SMS Premium w celu uzyskania dostępu do dodatkowych usług na serwerze mySkyblock.eu

§4 Koszt wysłania SMS wynosi:
- 71480 1 zł netto (1,23 zł brutto).
- 72480 2 zł netto (2,46 zł brutto).
- 73480 3 zł netto (3,69 zł brutto).
- 74480 4 zł netto (4,92 zł brutto).
- 75480 5 zł netto (6,15 zł brutto).
- 76480 6 zł netto (7,38 zł brutto).
- 79480 9 zł netto (11,07 zł brutto).
- 91400 14 zł netto (17,22 zł brutto).
- 91900 19 zł netto (23,37 zł brutto).
- 91900 20 zł netto (24,70 zł brutto).
- 91900 25 zł netto (30,75 zł brutto).

Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

§5 Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

§6 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: sebastiankluwa@gmail.com.

§7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

§8 Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.